Images

Biz barada

"Türkmendeňizderýaýollary" agentliginiň “Çarlak” myhmanhanasy

Myhmanhanada müşderiler üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulan. Myhmanhana 12 (on iki) gatdan, jemi 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 140 (bir ýüz kyrk) adam üçin niýetlenendir. Olardan 20 sanysy 1 adamlyk otaglar, 40 sany 2 adamlyk otaglar, 20 sany hem lýuks otaglardan ybaratdyr.

 • Restoran

  Biz dünýä bazaryndaky iň oňat kompaniýalaryň biri we ähli ýolbeletlerimiz we myhmanlarymyz üçin restoran desgalary bar.

 • Ýokary tizlikli mugt Wi-Fi

  Bu ýerlikli bahadan mugt wifi zonasyny aljak ýeriňiz we bu size reňkli bagtly pursatlary döretmäge kömek eder.

  Giňişleýin

Otaglar

Biziň otaglarymyz

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Kinoteatr
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Saç guradyjy enjam
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda

Dilleri bilmek:

 • Türkmen
 • English
 • Russian
img img
 • Toý mekany

 • Bagt toýuny şatlykly geçirmek isleýänler üçin

img img
 • Bar, Restoran

 • Şadyýan wagt geçirmek isleýänler üçin

img img
 • Konferensiýa zaly

 • Ýygnaklar, maslahatlar geçirmek isleýänler üçin

img img
 • Fitnes zaly

 • Türgenleşmek isleýänler üçin