18 ýaşdan uly raýatlardan СOVID – 19 – a garşy sanjym edilendigini, lukmançylyk gözegçiliginden we soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan, şeýle hem 18 ýaşa çenli raýatlardan bolsa, soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminama talap edilýär.

Bron maglumatlary

  • 0

  • 0

Çaga 3 ýaşdan kiçi bolsa mugt, 3 ýaşdan uly bolsa 50% arzanladyş.

Otaglar