18 ýaşdan uly raýatlardan СOVID – 19 – a garşy sanjym edilendigini, lukmançylyk gözegçiliginden we soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan, şeýle hem 18 ýaşa çenli raýatlardan bolsa, soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminama talap edilýär.

Bron maglumatlary

 • 0

 • 0

Çaga 3 ýaşdan kiçi bolsa mugt, 3 ýaşdan uly bolsa 50% arzanladyş.

Otaglar
Bir adamlyk otag
 • TMT: 140
 • USD: 50.00
 • Gijesi
Iki adamlyk otag
 • TMT: 200
 • USD: 71.00
 • Gijesi
Lyuks otag
 • TMT: 285
 • USD: 100.00
 • Gijesi