18 ýaşdan uly raýatlardan СOVID – 19 – a garşy sanjym edilendigini, lukmançylyk gözegçiliginden we soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan, şeýle hem 18 ýaşa çenli raýatlardan bolsa, soňky 72 sagadyň dowamynda СOVID – 19 test barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminama talap edilýär.

Bron maglumatlary

  • 0

  • 0

3 ýaşa çenli çagalar üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek. 3 ýaşdan 8 ýaşa çenli çagalara otagyň bahasynyň 50 göterimi.

Otaglar
Iki adamlyk otag
  • TMT: 250
  • USD: 90.00
  • Gijesi
Lyuks otag
  • TMT: 350
  • USD: 114.00
  • Gijesi