Bir adamlyk otag

TMT: 140 USD: 50.00

Gijesi

“Çarlak” myhmanhanasy 140 orunlyk, 80 (segsen) otagdan ybarat bolup, 20 sanysy 1 adamlyk otaglar, 40 sany 2 adamlyk otaglar, 20 sany hem lýuks otaglarydyr.

Myhmanhananyň ähli otaglarynda telewizorlar, Wi-fi hyzmaty, saç guratma enjamy, gyşky-tomusky howa sazlaýjy we telefon bilen doly üpjün edilendir.

Myhmanhanamyzda ýygnaklar we iş maslahatlary geçirmek üçin 90 orunlyk mejlisler (konferens) zaly bar.

Şeýle-de sauna, owkalaýjy otagy, türgenleşik otagy, lukman otagy, kinoteatr, lobby bar ýaly hyzmatlar bilen myhmanhanda dynç aljak myhmanlaryň göwnünden turup, dynç alyşlaryny has-da ýokarlandyrar.

Peýdaly maglumatlar:

 • Iň ýakyn Howa menzili: Türkmenbaşy Halkara Howa Menzili (UTAK)
 • Howa menzili bilen aralyk     5,0 km
 • Ýoluň alýan wagty (minut)    15 m
 • Myhmanlary myhmanhanadan alyp gitmek we getirmek hyzmaty
 • Taksi hyzmatlary
 • Otaglar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Kinoteatr
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Saç guradyjy enjam
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna

Dilleri bilme

 • Türkmen
 • Rus dili
 • Iňlis dili

Internet Hyzmatlary

Wi-fi, myhmanhananyň otaglarynda we daş-töwereginde

Esasy maglumatlar

Giriş: 12:00  

Çykyş: 12:00

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi:

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar. Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

3 ýaşa çenli çagaly üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek

3 ýaşdan ýokary çagaly müşderilere üçin – otagyň bahasyndan 50% töleg, ertirlik nahary, matras we ýatgy üçin niýetlenen esbaplary tölegiň içine girýär 

 

;

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar

Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

3 ýaşa çenli çagaly Çagasy üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek
3 ýaşdan ýokary çagaly müşderilere Çagasy üçin – otagyň bahasyndan 50% töleg, ertirlik nahary, matras we ýatmak üçin niýetlenen esbaplary tölegiň içine girýär

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna
 • Saç guradyjy enjam

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda

Dilleri bilmek:

 • Türkmen
 • Iňlisçe
 • Rusça