Bir adamlyk otag

TMT: 140 USD: 50.00

Gijesi

Myhmanhanada ýaşaýyş tertibi

Çagalar üçin we goşmaça ýataklar

Goşmaça ýataklary goşmak mümkinçiligi Siziň saýlan otagyňyza bagly bolup durýar. Goşmaça maglumat üçin degişli otagyň sygymy baradaky maglumatlara serediň.

3 ýaşa çenli çagaly Çagasy üçin-aýratyn ýer we iýmit berilmezden mugtuna ýerleşdirmek
3 ýaşdan ýokary çagaly müşderilere Çagasy üçin – otagyň bahasyndan 50% töleg, ertirlik nahary, matras we ýatgy üçin niýetlenen esbaplary tölegiň içine girýär

Hyzmatlar

Amatly hyzmatlar:

 • Restoran
 • Lobby bar
 • Ýapyk howuz
 • Türgenleşik (trenažor) zaly
 • Owkalaýjy otagy
 • Sauna
 • Lukman otagy
 • Kinoteatr
 • Şweýsar hyzmaty
 • Kir ýuwujy hyzmaty
 • Seýf
 • Gije-gündiz gorag gullugy
 • Gije-gündiz myhmanlary ýerleşdirmek hyzmaty
 • Gije-gündiz bellige alyş hyzmaty

Ähli otaglarymyzda:

 • Gyşky-tomusky howa arassalaýjy, howa sazlaýjy
 • Kabel kanallary
 • Holodilnik
 • Telefon
 • Saç guradyjy enjam
 • Tüsse goraýjy datçikleri
 • Internet hyzmatlary, Wi-fi
 • Hajathana esbaplary
 • Duş-wanna

Internet hyzmatlary:

 • Wi-Fi otelimiziň çäginde
 • Wi-Fi oteliň otaglarynda

Dilleri bilmek:

 • Türkmen
 • English
 • Russian